vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net

Đánh giá dự án bằng hàm IRR

Như đã giới thiệu ở bài trước, trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng IRR (tỷ suất hoàn vốn nội bộ) trong Excel để đánh giá hiệu quả của 1 dự án. Một cách đơn giản, IRR là mức lãi…
Excel Basics – Templates

Thay vì tạo ra một Excel workbook (bảng tính) từ đầu, bạn có thể tạo ra một workbook dựa trên một template (biểu mẫu). Có rất nhiều template có sẵn và miễn phí để được sử dụng. Templates có sẵn…
Phân tích Nếu-Thì

Phân tích Nếu-Thì trong Excel cho phép bạn thử nhiều giá trị khác nhau (tình huống) cho nhiều công thức. Ví dụ sau đây sẽ giúp bạn thành thạo phân tích nếu-thì một cách dễ dàng và nhanh chóng. Giả…
HTKK 4.8.3 ngày 18/5/2022

Cập nhật phần mềm HTKK 4.8.3 mới nhất ngày 18/05/2022 hỗ trợ kê khai thuế Phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 4.8.3 là một trong những ứng dụng quan trọng do Tổng Cục Thuế phát hành giúp…
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại excelketoan.net